آدرس دفتر مرکزی:

تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص تهران-کرج
بلوار نخ زرین، بلوار تعاون، پلاک 10

کد پستی: 1385717531
تلفن: 44525230
فکس: 44534041
ایمیل: Sales@parsseal.com

کروکی دفتر تهران

با ما در ارتباط باشید