یک محصول با افق نامحدود

بورگمن پارس یکی از تولید کنندگان پیشرو در راه حل های آب بندی صنعتی است. نمونه کارها گسترده ما شامل همه چیز ، از سیل های استاندارد تا طرح های خاص یک برنامه است:

مکانیکال سیل

ساپلای سیستم

سیل های گازی (DGS)

دیافراگم کوپلینگ

Gas Panel

Metal Hose